ASIAKKAITAMME OVAT MM.

SUORITTAMIAMME TÖITÄ:

Merentutkimuslaitos Automaattinen mittausasema
 • M/S Georg Ots
 • M/S Finnjet
 • M/S Vasa Queen
 • M/S Symphony
Automaattinen mittausasema
 • polaaritutkimukseen
Liikemittausraportti
Mittausaseman puhdistusventtiilistö
 • M/S Finnjet
Fluorometrejä klorofyllin on-line seurantaan CTD-laitteisto
 • R/V Aranda
Ohjelmointitöitä eri tutkimus- ja mittalaitteiden tiedon- keruuta, ohjausta ja tallennusta varten.
Öljypitoisuus mittauksia Itämerellä
FRRF-laitteisto
In-Situ fluorometri
Planktonnäytejakaja
CTD-vinssi kaapeli
Helsingin yliopisto, Tvärminnen Eläintieteellinen asema Rosette-näytteenottolaitteisto
Salinometrien vertailututkimus
Johtavuus-/lämpömittauslaite
Joensuun Yliopisto, Saimaan tutkimuslaitos Fluorometrejä klorofyllin on-line seurantaan
 • R/V Muikku
Sedimenttinoudin
PAR-mittauslaitteisto
Kuplanerotin
Turun yliopisto, Saaristomerentutkimuslaitos Tutkimusveneen esisuunnittelu, tarjouspyyntöerittely ja rakennevalvonta.
Mekaanisia planktonlaskimia
Fluorometri ja ohjelmisto klorofyllin on-line seurantaan
 • R/V Aurelia
CTD-laitteisto
 • R/V Aurelia
R/V Aurelian sissustusmuutokset
Planktonnäytejakaja
Vesi- ja ympäristöhallitus 10m tutkimusveneen esisuunnittelu
CTD-laitteisto
Pieni tutkimusvinssi- ja puomiyhdistelmä
 • R/V Muikku
Läpivirtausfluorometri CTD-laitteisto
TEKES Lausunto ilmapulputusjärjestelmästä
FAO (UN), Burundi Mekaanisia planktonlaskimia
Fluorometri klorofyllin on-line seurantaan
Laivasääasema
 • R/V Tanganyika Explorer
Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI CTD:n ja salinometrien vertailututkimus
Automaattinen mittausasema
 • R/V Argos
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri Automaattisen mittausaseman laitteistot
 • M/S Fennia
Tutkimuslaitteiden etsintäselvitystyö
Automaattinen mittausasema
Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema Fluorometri phytoplankton-biomassan monitorointiprojekti
Umeå Marina Forskningscentrum/Kustbevakning Tutkimuskontin suunnittelu
Alukselle tulevan tutkimus- ja laboratorio-alueiden suunnittelmat
CTD/Rosette-laitteisto
Sähkö-hydraulinen vinssi-/puomijärjestelmä
 • KBV005
Skärgårdsvarvet Ab Öljyntorjunta-aluksen laivateoria ja rungon uloslyönti
Uudenkaupungin Työvene Oy Vakavuus- ja osastointitarkastelu
Runkolujuusanalyysi
Kallistuskokeita
Rittjänst AB Vakavuus- osastointitarkasteluja
Lounais-Suomen ympäristökeskus Automaattisen mittausaseman laitteistot sekä em. aseman esisuunnittelu
 • MVA Telkkä
W-SUB Oy Ltd. Vedenalaislaitteiden kehitystyöt
Mittausrobotin kehitystyö
Sukellusveneiden kallistuskokeita
Nopean 15m komentoveneen suunnittelu
Jääsahan suunnittelu
Merenmittausveneen suunnittelu
Uudenkaupungin Telakka Oy Rahtialuksen esisuunnittelu
Merivoimien esikunta Tutkimuslaitteiden selvitystyö
Akustisia laukaisinlaitteita
SV-laitteisto
Suomen meripelastusseura Meripelastusaluksen runkosuunnittelu ja uloslyönti
Hangon Kone Oy Ab Vakavuus- ja osastointitarkastelu
Rannikkomittaus Ky Luotainantureiden "kalojen" suunnittelu
Mobimar Oy Kallistuskokeita / vakavuustarkasteluja
Pelastusaluksen lay-out-piirrustus
VTT Oulu Vesi- ja ekotekniikka Fluorometri klorofyllin ja sameuden on-line seurantaan sekä virtausmallinnuksiin
Suomen ympäristökeskus Sedimenttikeräimiä
Keskipohjanmaan vesipiiri Luotainhara
AD Tranz AB Kalmar Ruotsi Metrojunasuunnittelua
Nobra Ab, Ruotsi Roska-autojen teräs ja mekaniikkasuunnittelua
Jukova Oy Junien sisustussuunnittelua eri junaprojekteissa (1997?)
Turun Kaupungin Keskuspuhdistamo Virtausmäärämittauksia merkkiaineella
VR Turun Konepaja Hitsausjigien suunnittelu ja valmistus
Helsingin kaupungin ympäristökeskus Planktonnäytejakaja
Form-Mix Oy Risteilyaluksen allasalueiden suunnittelua
ERITYISPROJEKTIT
Pienet nopeat alukset, Pohjoimainen yhteiprojekti NIFAS
TYÖVENEPROJEKTIMME VUOSINA 1989-2000
OLEMME TEHNEET SUUNNITTELU YM. TYÖTÄ:
-Rungon muodon suunnittelu
-Vastuslaskenta
-Propulsiolaskenta
-Painolaskenta
-Vakavuuslaskenta
-Vuotovakavuuslaskenta
-Kallistuskoe
-Yleisjärjestelyn suunnittelu
-Teknisen erittelyn laadinta
-Hinnan arviointi
-Ostojen suunnittelu
-Rakennusvalvonta
-Lujuuslaskenta (teräs-, alumiini- ja muovirungot)
-Runkorakennesuunnittelu
-Runko-osien uloslyönti
SEURAAVISSA TYÖVENEPROJEKTEISSA:
-Merenkulkuhallituksen luotsikutteri r
-Ahvenanmaan öljyntorjunta-alus r
-Suomen Meripelastusseuran pelastusalus r
-Turun yliopiston tutkimus- ja yhteysalus r
-Merivoimien esikunnan nopea linnakevene r
-Merivoimien esikunnan nopea johtovene r
-50 henkilön vesibussi p
-160kW hinaaja p
-Rajavartiolaitoksen RV-vene r
-Turun Palolaitoksen torjuntavene p
-Merenkulkuhallituksen mittausvene p
-Joensuun yliopiston R/V Muikun korjaus r
-Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimusvene p
-Merenkulkuhallituksen kevyt luotsivene p
-Ruotsin Rannikkovartioston vartiolaivan muutos r
r = rakennettu
p = projekti