PROJEKTERINGS- OCH KONSULTBYRÅ

Navarc Ab är en projekterings- och konsultbyrå grundad 1989, med synnerligen omfattande kompetens och goda referenser inom skeppsbyggnadssektor och inom havsforskningsområdet. Vi har en stark bakgrund när det gäller planering och produktion av mindre specialfartyg. Navarc Ab erbjuder flexibilitet och omfattande kompetens inom skeppsbyggnad och marinteknik. Efter kartläggning av kundens behov och problem, står vi till tjänst med idéer och problemlösning.

VÅR VERKSAMHET OMFATTAR:

 • Förundersökning
 • Planering
 • Upphandlingsförslag
 • Upphandling
 • Installations övervakning
 • Ibruktagande
 • Analys
 • SKEPPSTEKNIK

  Special område

 • Havsforsknings fartyg och båtar
 • Primärplanering

 • Kravspecifikationer
 • Huvuddimensioner
 • Design
 • Generalarrangemang
 • Specifikationer
 • Viktberäkning
 • Skrovform
 • Skepps teori

 • Stabilitet
 • Läckstabilitet
 • Framdrivning / motstånd
 • Manövrering
 • Rörelser
 • Skrovkonstruktioner och utslag

  Undervattens apparatur

  HAVS FORSKNINGSSYSTEM

 • Provtagningsverktyg (utrustning)
 • Automatiska stationer
 • Provlinjer
 • Hjälpmedel för provtagning
 • Laboratoriearrangemang och laboratorieverktyg
 •